Hotellialalla odotetaan yöpymisten lisääntyvän ja hintojen nousevan

Kuvateksti: 
Turistien määrän odotetaan kasvavan.

Hotelli- ja turistimajoitusta käsitelleessä konferenssissa on analysoitu alan tulevaisuudennäkymiä. Konferenssissa arvioitiin, että yöpymisten määrä lisääntyy, ja majoituspaikkojen kannattavuus paranee.

Málagan provinssi nostettiin esiin yhtenä kolmestatoista matkakohteesta, joissa majoittumisen keskihinnan odotetaan nousevan ensi vuonna. Turistien arvioidaan myös kuluttavan matkakohteessa enemmän kuin aiemmin. Myös ulkomaalaisten turistien määrän odotetaan kasvavan. Ulkomaalaisista suuripia ryhmiä ovat ranskalaiset, britit, pohjoismaalaiset ja saksalaiset.

Vaikka kilpailevat matkakohteet Välimeren alueella ovatkin saamassa vanhoja asemiaan takaisin, tulevan turistivuoden suhteen ollaan Espanjassa positiivisella mielellä. Asiasta kirjoittaa sanomalehti Sur.